กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.45 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งเมอริล, รูเนียน
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การสื่อสารในการจัดการ2. การสื่อสารทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMeeting Revolution : ปฏิวัติการประชุม
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ์
หัวเรื่อง1. การประขุม
สำนักพิมพ์พรทรัพย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนสำหรับผู้บริหารงานบุคคล
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งกฤษณเนตร ฟันธุมโพธิ
หัวเรื่อง1. การเขียนทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดสัมมนา
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งเกษกานดา สุภาพจน์
หัวเรื่อง1. สัมมนา2. การประชุม
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมที่เกิดประสิทธิผล
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งสมิต สัชฌุกร
หัวเรื่อง1. การประชุม
สำนักพิมพ์สายธาร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
หัวเรื่อง1. การประชุม
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคประชุมและนำเสนอแบบมืออาชีพ = Professional meeting & presentation techniques
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งนุชรัตน์ สิริประภาวรรณ
หัวเรื่อง1. การประชุม2. การสื่อสารในองค์กร
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งวิชัย ปีติเจริญธรรม
หัวเรื่อง1. การสื่อสารทางธุรกิจ2. การพูด
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารชัดเจน Communicate Clearly
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่อง1. การสื่อสารทางธุรกิจ2. การสื่อสารในองค์กร,3. การสื่อสารระหว่างบุคคล
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม