กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 66 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิต เพื่อความก้าวหน้า : The Laws of Lifetime Growth
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งชุลลิแวน, แดน
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง365 ข้อคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนัชชา ศักดิ์สยามกุล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFedEx Delivers วิถีแห่งผู้นำ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งณัฐยา สินตระการผล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องImages of Organization
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งMorgan, Gareth.
หัวเรื่อง1. Organization2. Organizational behavior,3. Management
สำนักพิมพ์Sage pbblications
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManaging with Computers
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งROWAN T. G.
หัวเรื่อง1. Information resources management2. Management .information systems
สำนักพิมพ์HEINEMANN
ปีที่พิมพ์1982
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMBA 50 หลักการบริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรัสเซล วอลลิ่ง
หัวเรื่อง1. การจัดการ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMEASURING UP THE BUSINESS CASE FOR GIS
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งThomas, Christopher
หัวเรื่อง1. Decision support systems
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องOrganization Theory and Management :ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งRobbins, Stephen P.
หัวเรื่อง1. Organization2. Management
สำนักพิมพ์Prentice-Hall International
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStrategic Management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งMiller , Alex
หัวเรื่อง1. Strategic planning2. Strategic planning - Case studies
สำนักพิมพ์Irwin McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสตีฟ เคอร์
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุคส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การคิดแบบ CEO
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งบุญเกียรติ โชควัฒนา
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแชมปี้ จิม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลวิธีปกครองคน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรีอาร์ดอน, แคทลีน เค.
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. กาบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual scorecard
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การวัดผลงาน2. ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสุรพงษ์ มาลี
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์ความรู้2. การเรียนรู้องค์การ,3. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. คู่มือการปฎิบัติงาน
สำนักพิมพ์ก.กมล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน = Work manual
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ- -คู่มือ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจักร ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 3   การแสดงผล