กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 66 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิต เพื่อความก้าวหน้า : The Laws of Lifetime Growth
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งชุลลิแวน, แดน
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง365 ข้อคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนัชชา ศักดิ์สยามกุล
หัวเรื่อง1. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์แนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFedEx Delivers วิถีแห่งผู้นำ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งณัฐยา สินตระการผล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ณัฐยา สินตระการผล
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องImages of Organization
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งMorgan, Gareth.
หัวเรื่อง1. Organization2. Organizational behavior,3. Management
สำนักพิมพ์Sage pbblications
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องManaging with Computers
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งROWAN T. G.
หัวเรื่อง1. Information resources management2. Management .information systems
สำนักพิมพ์HEINEMANN
ปีที่พิมพ์1982
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMBA 50 หลักการบริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรัสเซล วอลลิ่ง
หัวเรื่อง1. การจัดการ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMEASURING UP THE BUSINESS CASE FOR GIS
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งThomas, Christopher
หัวเรื่อง1. Decision support systems
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องOrganization Theory and Management :ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งRobbins, Stephen P.
หัวเรื่อง1. Organization2. Management
สำนักพิมพ์Prentice-Hall International
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องStrategic Management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งMiller , Alex
หัวเรื่อง1. Strategic planning2. Strategic planning - Case studies
สำนักพิมพ์Irwin McGraw - Hill
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสตีฟ เคอร์
สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การแก้ปัญหา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุคส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การคิดแบบ CEO
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งบุญเกียรติ โชควัฒนา
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแชมปี้ จิม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลวิธีปกครองคน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรีอาร์ดอน, แคทลีน เค.
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. กาบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องก่อร่าง...สร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1.
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเรวัต ตันตยานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. เจ้าของกิจการ,3. ธุรกิจขนาดย่อม
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual scorecard
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การวัดผลงาน2. ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสุรพงษ์ มาลี
หัวเรื่อง1. การบริหารองค์ความรู้2. การเรียนรู้องค์การ,3. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. คู่มือการปฎิบัติงาน
สำนักพิมพ์ก.กมล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน = Work manual
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ- -คู่มือ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจักร ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร,4. วิสัยทัศน์ (การบริหาร),5. การบริหารความเปลี่ยนแปลง
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม : Participative Management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมยศ นาวีการ
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งประยูร อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ : แนวความคิดและการประยุกต์ใช้ในระบบสังคมไทย
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์สหายบล๊อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้โครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจันทนา จันทโร , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องนักบริหารยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลุกฝุ่นกับงาน 3
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งศิริพล ยอดเมืองเจิรญ
พงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ (ผู้แต่งร่วม)
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความคิดไร้ขีดจำกัด = Ideas are free
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งวิชัย อุตสาหจิต
หัวเรื่อง1. การเรียนรู้องค์การ2. องค์การ,3. การบริหารองค์ความรู้
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม = CSR : Corporate social responsibility
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ผู้จัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งลุกซ์, ริชาร์ค
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์สำหรับผู้บริหาร การจัดการความรู้
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งดรักเกอร์
หัวเรื่อง1. การจัดการความรู้ - - กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ส.เอเซียเพรส (1998)
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดอย่างผู้ชนะ : Think Like a winner
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสเตเปิลส์, วอลเทอร์ ดอยล์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ต้นไม้
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร,3. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเชิดพงษ์ สิริวิชช์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. บรรษัทภิบาล,3. ธรรมรัฐ
สำนักพิมพ์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการระบบงานประยุกต์ ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินของกองคลัง กรมธนารักษ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกองคลัง กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การควบคุมภายใน2. การเงิน,3. การวางแผน
สำนักพิมพ์มิลเล็ท กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษายุทธศาสตร์แห่งตำราพิชัยสงครามซุนวู 306 ยุทธบริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแกรี่ แกเกลียดิ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดการคนเจ้าปัญหา ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งซอลเตอร์, ไบรอัน
อนุพงศ์ ธรณินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอัมพร ธำรงลักษณ์
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์กา2. องค์กา,3. การจัดกา,4. การจัดการองค์การ - - ทฤษฎ,5. การจัดการองค์การ - - องค์การ - - การบริหา
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อปปี้
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอรุณ รักธรรม
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์การ2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารการประชุม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งมอร์แกน, นิก
หัวเรื่อง1. การประชุม - - การบริหาร
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารโครงการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเกรซ, ดัฟฟี่ แมรี่.
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะการบริหารทีม
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งดอนเนลลอน, แอน.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะผู้บริหาร
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งทองทิพภา วิริยะพันธุ์
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. ผู้นำ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์G.P.Cyberprint
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำไม เซเว่น อีเลฟเว่น (ญี่ปุ่น) เท่านั้นจึงแข็งแกร่ง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอากิระ, อิซิกาว่า
หัวเรื่อง1. ภาคจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการสอนงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งแม็คมานัส แพตตี้
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การนิเทศลูกจ้าง
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคขายไอเดีย : ขายไอเดียได้ในทุกสถานการณ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งคอตเตอร์ จอหน์ พี
อรพิน ยงวัฒนา,แปล
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทบาท HR ในโลก KM
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งอีวาสน์
หัวเรื่อง1. การจัดองค์การ2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ส. เอเซียเพรส (1989)
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารงานปฏิบัติการให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนอห์ตัน, ฌอน
เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำที่ทรงพลัง Resonant Leadership
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์
หัวเรื่อง1. ผู้นำ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ยุทธศาสตร์ = Strategy map
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกนิสัยพัฒนางานให้สำเร็จ ใน 1 สัปดาห์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสมิท, เจน
อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพฤติกรรมองค์การ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสุพิณ เกชาคุปต์
หัวเรื่อง1. พฤติกรรมองค์การ2. การจัดการองค์กร,3. การพัฒนาองค์การ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฟังคิดอ่านเขียน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งบิสคิต
หัวเรื่อง1. การสื่อสารทางธุรกิจ2. การสื่อสารในองค์การ
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พรินท์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยกเครื่องเรื่องความคิด
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเจสัน เฟรด
อาสยา ฐกัดกุล,แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. การบริหาร
สำนักพิมพ์วี เลิร์น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยักษ์ใหญ่ล้มดัง
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งเทราต์, แจ๊ก
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results based management : RBM)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่อง1. การพัฒนาองค์การ2. องค์การ,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งไพบูลย์ เกียรติโกมล
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง
หัวเรื่อง1. ระบบข้อมูลสนเทศเพื่อการจัดการ2. การจัดการ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace Learning
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การจัดการองค์กร,3. การสอนงาน
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 4 : ตอน มหัศจรรย์แห่งรัก
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมาธิเพิ่มพลังความจำบำบัดโรคและลดเครียด
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งฟอนตานา เดวิด
หัวเรื่อง1. สมาธิ - -แง่การแพทย์
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งตะวัน สาดแสง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรทำดีเพื่อสังคมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งโกศล ดีศีลธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนิรมล กิติกุล
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. องค์การ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม