กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 66 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรื่องดี ๆ มีไว้แบ่งปัน 4 : ตอน มหัศจรรย์แห่งรัก
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนวพันธ์ ปิยะวรรณกร
หัวเรื่อง1. นักบริหาร2. การบริหาร
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมาธิเพิ่มพลังความจำบำบัดโรคและลดเครียด
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งฟอนตานา เดวิด
หัวเรื่อง1. สมาธิ - -แง่การแพทย์
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งตะวัน สาดแสง
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การจัดการองค์กร
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรทำดีเพื่อสังคมพลังสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งโกศล ดีศีลธรรม
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งนิรมล กิติกุล
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. องค์การ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 รวมทั้งหมด 3   การแสดงผล