กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.562 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องISO 9000 กับการปรับปรุงบริการภาครัฐ
เลขเรียก658.562
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่อง1. ไอเอสโอ 90002. การควบคุมคุณภาพ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องQuality Junction
เลขเรียก658.562
ผู้แต่งจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
หัวเรื่อง1. การควบคุมคุณภาพ2. การบริหารแบบญี่ปุ่น
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ศาลาแดง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติกิจกรรม 5 ส.
เลขเรียก658.562
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การจัดระบบงาน2. 5ส,3. การจัดการ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม