กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.5 พบจำนวนทั้งสิ้น 24 รายชื่อ

ชื่อเรื่องExcellent Sources for Global Business
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. Business
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องOperations Management
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งHeezer, Jay
หัวเรื่อง1. Product management
สำนักพิมพ์Pearson Education International
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องOPERATIONS MANAGEMENT STRATEGY AND ANALYSIS
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งKrajewski , Lee J.
หัวเรื่อง1. Production management
สำนักพิมพ์Addison Wesley Wesley Longman {44} Inc.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา Best Practices การจัดการกระบวนการ เล่ม 2 Process Management
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ : International Exhibition Participation Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. กลยุทธ์ทางธุรกิจ2. กาบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดซื้อ : Purchasing Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การบริหาร,3. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้ OFC & OBU
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. กลยุทธ์ทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอัจฉริยะระดับสากล : The Most Intellingent Business Strategies
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกอบกู้ธุรกิจตามแนวคิดผู้บริหารยุคใหม่ : Survive Business...by Smart Executinve
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. ผู้บริหาร,3. กรจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งวิโรจน์ พุทธวิถี
หัวเรื่อง1. การบริหารงานผลิ
สำนักพิมพ์โอเอซิส ปริ้นท์ติ้ง แอนด์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งวิชัย ไชยมี
หัวเรื่อง1. การวางแผนการผลิต2. กรควบคุมสินค้าคงคลัง,3. การบริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารคุณภาพ
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่อง1. กลุ่มสร้างคุณภาพงาน
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารแบบโลจิสติกส์ ปัจจัยกลยุทธ์การแข่งขันในยุคน้ำมันแพง
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งโกศล ดีศีลธรรม
หัวเรื่อง1. ผู้บริหารงานผลิต
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการลดต้นทุน : Cost Down
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนต้นทุน : Cost Planning
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ความสำเร็จทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดแบบบูรณาการ
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งโรเจอร์ มาร์ติน
หัวเรื่อง1. ความคิดและการคิด
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ 5 ส กฟผ.
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. กิจกรรม 5 ส
สำนักพิมพ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องง่าย...เหมือนกันจับวาง : Marketing Management
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การบริหารการตลาด2. การบริหารธุรกิจ,3. การตลาด
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้จัดการมือทอง : Real Manager
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งไอ เอ็ม บุ๊คส์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำในการบริหารจัดการโลจิสติกส์
เลขเรียก658.5
ผู้แต่งบุญทรัพย์ พานิชการ
หัวเรื่อง1. กรบริหารงานโลจิสติกส์2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์ไอทีแอล เทรด มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล