กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.8 พบจำนวนทั้งสิ้น 25 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง7 เซียนซีอีโอ BEST CEOs
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งเจฟฟรีย์ เอ. เครมส์
นาถกมล บุญรอดพานิช , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นักธุรกิจ2. การจัดการธุรกิจ,3. ธุรกิจ _ _การบริหาร,4. ผู้บริหารระดับสูง - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี,5. ผู้นำ - - สหรัฐอเมริกา - - การศึกษาเฉพาะกรณี
สำนักพิมพ์เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIMC & CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์โฮมบายเออร์ไกด์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIntegrated Marketing Communications in Advertising and Promotion
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งShimp, Terence A.
หัวเรื่อง1. Communication in marketin2. Advertisin,3. Communicatio,4. Direct marketin,5. Market survey,6. Sales promotio,7. Marketin,8. Promotion,9. Communication in managemen
สำนักพิมพ์Mason, Ohio
ปีที่พิมพ์1980
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งRichardson, John.
หัวเรื่อง1. Marketing - - Periodicals2. Marketing - - Social,3. Marketing management - - Periodcals
สำนักพิมพ์Dushkin Publishing Group
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing Management
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งKotler, Philip
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management
สำนักพิมพ์Pearson Education International
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing in a week
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งDavies, Eric
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management
สำนักพิมพ์Hodder Arnold
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing Managemant
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งKotler, Philip
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management2. Marketing
สำนักพิมพ์Upper Saddle River
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing Management
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งKotler, Philip
หัวเรื่อง1. Marketing - - Management
สำนักพิมพ์Prentice Hall International {44} Inc.
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand Stand-Up
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งสุวิทย์ เมษินทรีย์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - ไทย2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์Brand age books
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มกำไร : Profit Plus Marketing
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งอิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การบริหาร2. การจัดการตลาด
สำนักพิมพ์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาด
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งอดุลย์ จาตุรงคกุล
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์บุกยึดตลาด
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งแม็คการ์ธ, ริต้า กันเธอร์
ไพโรจน์ บาล์น, แปล
หัวเรื่อง1. การจัดการตลาด
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาด ฉบับ คอตเลอร์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งคอตเลอร์, ฟิลิป
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การตลาด - - การบริหาร
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดในศตวรรณที่ 21 หลักสูตรเอ็มบีเอการตลาดฉบับสมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
หัวเรื่อง1. การตลาด2. การจัดการตลาด,3. การตลาดเพื่อการส่งออก
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ บิซิเนส เพรส
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดสำหรับภาครัฐ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายได้ใน 3 วิ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งจอยเนอร์
หัวเรื่อง1. การขาย
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคอนเทนต์ปัง ยังไงก็โดน The Content Revolution
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งมาสเตอร์, มาร์ก
รสสุคนธ์ โมรินทร์, แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด - - การบริหา2. การตลาดอินเทอร์เน็
สำนักพิมพ์ช็อร์ตคัต
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดอะ บัช
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งฟรีแมนเทิล, เดวิด
หัวเรื่อง1. การจัดการขาย
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเงินขายภาพออนไลน์
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
หัวเรื่อง1. การตลาดอินเตอร์เน็ต2. พาณิชย์อิเล็ทรอนิกส์,3. เว็บไซต์
สำนักพิมพ์ดรีม แอนด์ แพชชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปลาเล็กกินปลาใหญ่ : กลยุทธ์พลิกเกมการตลาด เพื่อต่อกรกับแบรนด์ผู้นำ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งมอร์แกน, อาดัม
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ธุรกิจ,3. การบริหารธุรกิจ
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล