กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 658.827 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องBrand ชน Brand
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งกองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ
หัวเรื่อง1. แบรนด์สินค้า - - การแข่งขันทางการตลาด
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องREBRAND ตัวเอง
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งภิญญาพัชร์ วงศ์พัฒนกุลกิจ
หัวเรื่อง1. การส่งเสริมการขาย2. ชื่อตราผลิตภัณฑ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบรนด์ที่ใช่ขายอะไรก็มีคนซื้อ
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งดลชัย บุณยะรัตนเวช
หัวเรื่อง1. การตลาด
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งศิริกุล เลากัยกุล
หัวเรื่อง1. ตราสัญญลักษณ์
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยากดังต้องโดดเด่น
เลขเรียก658.827
ผู้แต่งคันเด, แจ๊สเปอร์
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การตลาด2. ความสำเร็จทางธุรกิจ,3. ชื่อการค้า
สำนักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม