กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 701.17 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์ : ทฤษฎีแห่งวิจิตรศิลปาการ (ฉบับที่ 2)
เลขเรียก701.17
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. สุนทรียศาสตร์2. สุนทรียภาพ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม