กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 709.59 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก709.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลปวัฒนธรรมไทย - - สมัยรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม