กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 709.5 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เลขเรียก709.5
ผู้แต่งเชษฐ์ ติงสัญชลี
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรม - - เอเชี2. ศิลปกรรมกับประวัติศาสตร,3. ศิลปกรรมอินเดี
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม