กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 711.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าลพบุรี
เลขเรียก711.3
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - ลพบุรี
สำนักพิมพ์สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม