กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 711.409 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการผังเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - ไทย
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน
หัวเรื่อง1. ผังเมือง - - กรุงเทพฯ2. การฟื้นฟูเมือง
สำนักพิมพ์กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผังเมืองและชุมชน
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งโกมล ปานชี
หัวเรื่อง1. ผังเมืองและชุมชน
สำนักพิมพ์แผนกบริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม