กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 711.551 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดินของสถาบันราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก711.551
ผู้แต่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. การใช้ที่ดิน - - กรุงเทพฯ2. ส่วนวิสาหกิจ - - กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม