กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 720.284 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก720.284
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
กองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. โมเดลสเกตอั2. การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม