กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 726.143 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. วัด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสูจิบัตรในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งสุจินดา คราประยูร
หัวเรื่อง1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์เหรียญบุญการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม