กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 739.22 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}ศิลปะแห่งราชธานี{34} กรุงศรีอยุธยา
เลขเรียก739.22
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรมไทย - - สมัยอยุธยา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องทองสมัยอยุทยา
เลขเรียก739.22
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรมไทย - - สมัยอยุธยา
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม