กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 771.53 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องภาพนิ่งจากฟิล์มภาพยนตร์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก771.53
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. ฟิล์มภาพยนต์
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม