กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 779.37 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมุดภาพรัชกาลที่ ๕
เลขเรียก779.37
ผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือประมวลรูปถ่าย สิ่งของต่าง ๆ ที่มีผู้นำมาถวาย สักการะพระบรมศพ ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
เลขเรียก779.37
ผู้แต่งเดโช บูรณบรรพต , บันทึกภาพ
หัวเรื่อง1. เครรื่องราชสักการะ - - ภาพ2. ของที่ระลึก - - ภาพ,3. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม