กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 808.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลเม็ดการเขียนให้เก่ง
เลขเรียก808.6
ผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
หัวเรื่อง1. การเขียนหนังสือ2. ภาษาไทย - - การเขียน
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก808.6
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. การเขียนจดหมาย2. จดหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม