กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 895.11 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหยกใสร่ายคำ
เลขเรียก895.11
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. บทกวีนิพนธ์- -จีน2. กวีนิพนธ์จีน - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ มนัส จรรยงค์
เลขเรียก895.11
ผู้แต่งมนัส จรรยงค์
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมไทย2. มนัส จรรยงค์, 2450-25,3. ,4. หนังสืออนุสรณ์งานศพ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม