กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 895.91 พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความคิดคำนึง
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น2. กวีนิพนธ์ไทย,3. ความคิดคำนึง
สำนักพิมพ์อักษรศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 41 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุยเฟื่องเรื่องผู้ชนะสิบทิศ
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งโกวิท ตั้งตรงจิตร
หัวเรื่อง1. ผู้ชนะสิบทิศ2. วรรณคดีไทย- -ประวัติและวิจารณ์
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงนิราศหริกุญชัย
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งประเสริฐ ณ นคร
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย - - ประวัติและวิจารณ์2. นิราศหริกุญชัย
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดอกไม้ใกล้หมอน
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งนภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปมไหม : ไหมไทย ปมปริศนา และตำนาน
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งปรามินทร์ เครือทอง
หัวเรื่อง1. ทอมป์สัน, เจมส์ แฮร์ริสัน วิลสัน, ค.ศ.1906-
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งคณะทำงานเฉพาะกิจ
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราโชวาทด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี....
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หัวเรื่อง1. พระราชโชวาท2. พะราชดำรัส
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลสุนทรพจน์ พ.ต.ท. ทักษิน ชินวัตร
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งกลุ่มสุนทรพจน์นายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร - - สุนทรพจน์
สำนักพิมพ์นครปฐมการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ - - วาทศิลป์2. พระราชดำรัส,3. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งกลุ่มประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อหลวงพ่อของแผ่นดิน : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งปัทมา รุ่งโรจน์วณิชย์
หัวเรื่อง1. สุนทรพจน์2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาพลวงแห่งความจริง
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้นไทย2. กวีนิพนธ์ไทย,3. วรรณกรรมการเมือง - - รวมเรื่อง,4. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง,5. กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศกุนตลา ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งชลลดา ชะบางบอน
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้อยศิลป์ถิ่นไทย
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งปกรณ์ เนตรเชาวลิต
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย2. กลอน
สำนักพิมพ์ดินสามน้ำหนึ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม