กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 895.9 พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์เฉลิมเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับชนะการประกวด
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งวรรณดี สรรพจิต
หัวเรื่อง1. กวีนิพนธ์ไทย2. กรุงเทพ ฯ - - งานฉลองครบรอบสองร้อยปี
สำนักพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครอบครัวดวงตะวัน
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งศิวกานท์ ปทุมสติ
หัวเรื่อง1. กวีนิพจน์ไทย
สำนักพิมพ์คนตะวันตก
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงเรื่อง รามเกียรติ์
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์สื่อการค้า (แผนกการพิมพ์)
ปีที่พิมพ์2508
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งปิ่น มาลากุล
หัวเรื่อง1. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสมโราจน์ สวัสดิกุล ณอยุธยา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักพิมพ์ประชาอุทิศ การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
หัวเรื่อง1. พระราชดำรัส2. พระบรมราโชวาท,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470
สำนักพิมพ์สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทราชาคริช
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งอาหรับราตรี อาบูหะชัน
หัวเรื่อง1. ลิลิต2. กวีนิพนธ์ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลสุนทรพจน์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งคณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือประมวลสุนทรพจน์
หัวเรื่อง1. สุนทรพจน์2. เปรม ติณสูลานนท์ - - สุนทรพจน์
สำนักพิมพ์วิคตอรรีเพาเวอร์พอยท์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระนิพพาน
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งรบิต อยู่โพธิ์
หัวเรื่อง1. นิพพาน
สำนักพิมพ์พรศิลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2495-2542
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งโรงยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา , 2470
สำนักพิมพ์สยามรัฐ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัตนมงคลคำฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งบุญเตือน ศรีวรพจน์
หัวเรื่อง1. ฉันท์2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ ; ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
หัวเรื่อง1. ลิลิต2. ลิลิตตะเลงพ่าย,3. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม