กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 909 พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบันทึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2
เลขเรียก909
ผู้แต่งคอสมอส,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก - - สารานุกรม2. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ,3. เหตุการณ์ของโลก
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006){44}
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง
เลขเรียก909
ผู้แต่งแสส, อีริค...และคณะ
สุวิชชา จันทร, แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โล
สำนักพิมพ์เดย์ โพเอทส์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกโหด มัน ฮา
เลขเรียก909
ผู้แต่งเดียรี่, เทอรี่
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สากล
เลขเรียก909
ผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พล.ต.,หลวง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่,3. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งชิสโฮล์ม, เจน
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุค๊ส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. อารยธรรม2. อารยธรรมสมัยโบราณ,3. ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์
เลขเรียก909
ผู้แต่งนุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์นิพนธ์,3. สิ่งมหัศจรรย์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกาอุทาหรณ์
เลขเรียก909
ผู้แต่งพิชัย วาศนาส่ง
หัวเรื่อง1. เหตุการณ์ของโลก2. เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำนักพิมพ์ปาเจรา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งบัญชา สุวรรณานนท์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก -- สารานุกรม
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก909
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม