กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 909.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบสังคมและการเมืองไทย : Thai Social and Political System
เลขเรียก909.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมือง2. ระบบสังคม
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม