กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 915.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก จี้หลิน เล่ม 3
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก ปักกิ่ง เล่ม 1
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก ภาคผนวก เล่ม 5
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก เหลียวหนิง เล่ม 2
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก เฮยหลงเจียง เล่ม 4
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - เฮยหลงเจียง2. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 24,3. ,4. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคืนถิ่นจีนใหม่
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 24,3.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งสุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. สถานที่สำคัญ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจียงหนานแสนงาม
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - เจียงหนาน,3. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 24,4. ,5. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. การท่องเที่ยว - จีน,4. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ , 2498 - - การเยือนต่างประเทศ,5. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเที่ยวสบาย ๆ สไตล์ ติ๊ก แคชเมียร์ ลาดัก
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งจงกลณี สถิรอัศวนันท์
หัวเรื่อง1. แคชเมียร์ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ดีวาบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลภาพพระราชกรณีกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับกิจการราชทัณฑ์
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ, 2498-
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องย่ำแดนมังกร ภาคพิสดาร
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
หัวเรื่อง1. โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม