กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 915.93 พบจำนวนทั้งสิ้น 38 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 Destintions 50 Resorts to take a break
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสาร Voyage
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - เชียงใหม่2. การท่องเที่ยว - - ราชบุรี,3. การท่องเที่ยว - - เพชรบุรี,4. การท่องเที่ยว - - เขาใหญ่,5. การท่องเที่ยว - - สมุย,6. การท่องเที่ยว - -ภูเก็ต
สำนักพิมพ์อักษรสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด : ภาคกลาง (เล่ม4)
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสุภา ลือศิริ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ภาคกลาง - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด : ภาคใต้ (เล่ม3)
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสุภา ลือศิริ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ภาคใต้ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด : ภาคเหนือ (เล่ม1)
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสุภา ลือศิริ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ภาคเหนือ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด : ภาคอีสาน (เล่ม2)
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสุภา ลือศิริ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ภาคอีสาน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA Guide to Thai Taxation 2008
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. Thailand - - Description
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAYUTTHAYA HISTORIC CITY
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งBorvornvate Rungrujee and Prateep Phengtako, Editor
หัวเรื่อง1. HISTORIC - - AYUTTHAY
สำนักพิมพ์Samaphan
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand in Brief 2004
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งOffice of the National Econmic and Social Development Board
หัวเรื่อง1. Thailand - - Guide book2. Thailand - - Description and travel
สำนักพิมพ์Nesdb central Region
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand in Brief 2005
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งOrrice of the National
หัวเรื่อง1. Thailand - - Guide book2. Thailand - - Description
สำนักพิมพ์NesdB Central Region
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand Nine Days in the Kingdom
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งWilliam , Warren
หัวเรื่อง1. Thailand - - Pictorial works2. Thailand - - Description and travel
สำนักพิมพ์Didier Millet
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งกลิ่น คงเหมือนเพชร
หัวเรื่อง1. กระบี่ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. กระบี่- -ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบี่
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งอำนวย สงวนนาม
หัวเรื่อง1. กระบี่ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ลีโอ แลนเซ็ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : Ecotourism
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งวรรณพร วณิชชานุกร
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ2. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรรปณ์ศิลป์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษากำหนดแนวทางการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะเต่าและเกาะนางยวน
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
หัวเรื่อง1. เกาะนางยวน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลทั่วไปจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2540
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสวัสดิ์ กฤตรัชตบัณต์
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - นราธิวาส
สำนักพิมพ์ยะลาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจังหวัดภูเก็ต อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสำนักงานจังหวัดภูเก็ต
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ภูเก็ต2. ประวัติศาสตร์ - - ภูเก็ต
สำนักพิมพ์สำนังานจังหวัดภูเก็ต
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยสถาปัตยกรรม สองฝั่งเจ้าพระยา
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
หัวเรื่อง1. ไทบ(กรุงเทพฯ) - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทริปสุดสัปดาห์ หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งอรวินท์ เมฆพิรุณ
หัวเรื่อง1. ประจวบคีรีขันธ์- -ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์D plus
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวพระอารามหลวง
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งพนม ศรศิลป์
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ท่องเที่ยวภาคเหนือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล