กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 915.94 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเที่ยวลาวม่วนหลาย: เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ปากเซ
เลขเรียก915.94
ผู้แต่งDplus Guide Tea
หัวเรื่อง1. ลาว - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ย
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลาวใกล้บ้าน
เลขเรียก915.94
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. ลาว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ลาว -- ความเป็นอยู่และประเพณี,3. ลาว -- ภาวะสังคม,4. ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องลาวตอนใต้
เลขเรียก915.94
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - ผลงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ลาว - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. ลาว - - ความเป็นอยู่และประเพร๊
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลาวเหนือ-ใต้ ซำบายดี
เลขเรียก915.94
ผู้แต่งวุฒิ & เคท
หัวเรื่อง1. ลาว - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. ลาว - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ส. เอเซียเพรส (1989)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม