กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 920 พบจำนวนทั้งสิ้น 19 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 บุรุษผู้เปลี่ยนแปลงโลก = People who changed the World
เลขเรียก920
ผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แพรธรรม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง150 ปี สมเด็จพระเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์
เลขเรียก920
ผู้แต่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
หัวเรื่อง1. จาตุรนต์รัศมีฯ, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระจักรพรรดิพงษ์
สำนักพิมพ์มาสเตอร์ คีย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง28 อัจฉริยะผู้พลิกโลก
เลขเรียก920
ผู้แต่งริกบี,ไรเมอร์
รุ่งกานต์ รุจิวรางกุล,แปล
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ2. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เนชั่น บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง44 ชีวประวัติผู้นำของโลก
เลขเรียก920
ผู้แต่งทวีป วรดิลก
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง50 บุคคลในประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก920
ผู้แต่งป้าเวนดี้
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ
สำนักพิมพ์ซันไชล์ด
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBorn to Fight {34}อาปัง...คนสู้ชีวิต{34}
เลขเรียก920
ผู้แต่งอนันต์ เดชอนันตชาติ
หัวเรื่อง1. บุรุษ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เอส เอ็น พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล(Princess of the Mahidol Family)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-252.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์(August Princess of the Home of Chakri)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-252.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกียรติและแผนงาน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
เลขเรียก920
ผู้แต่งสุรัศมิ์พรรณ ดุลยจินดา
หัวเรื่อง1. เปรม ติณสูลานนท์ , 242. ,3. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ประวัติ
สำนักพิมพ์ยันฮีคอร์ปอร์เรชั่น
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคือรุ้งงาม
เลขเรียก920
ผู้แต่งอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หัวเรื่อง1. กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตใหม่ 2
เลขเรียก920
ผู้แต่งวิกรม กรมดิษฐ์
หัวเรื่อง1. วิกรม กรมดิษฐ2. วิกรม กรมดิษฐ์ - - ชีวประวัต,3. วิกรม กรมดิษฐ์ - - ทัศนคต,4. วิกรม กรมดิษฐ์ - - 2496,5. นักธุรกิจ - - ไท,6. การดำเนินชีว,7. การเดินทา
สำนักพิมพ์พริ้นท์ ซิตี้
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตอภิมหาเศรษฐีไทย มหาเศรษฐีโลก เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี
เลขเรียก920
ผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
หัวเรื่อง1. เศรษฐี...ชีวประวัติ2. นักธุรกิจ...ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์
เลขเรียก920
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกชีวิต...จากหายนะ...สู่ความสำเร็จ
เลขเรียก920
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. สมคิด ลวางกูร - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหาบุรุษ
เลขเรียก920
ผู้แต่งพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงฯในดวงใจราษฎร์(Princess in the Hearts of People)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-252.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ
เลขเรียก920
ผู้แต่งสมภพ จันทรประภา
หัวเรื่อง1. ศรีสวรินทิรานุสรณีย์,สมเด็จพระ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสงนั้นมิจางหาย
เลขเรียก920
ผู้แต่งอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หัวเรื่อง1. กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสงหนึ่ง
เลขเรียก920
ผู้แต่งอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
หัวเรื่อง1. กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม