กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 922.9 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจันทสาโรบูชา
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานอาจารย์ดูลย์
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งนามกาย
หัวเรื่อง1. พระอาจารย์ดูลย์ อุตโล2. สงฆ์ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งพระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว
หัวเรื่อง1. สงฆ์- -ชีวประวัติ2. หลวงปู่จาม มหาปุญโญ- -ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกธรรม
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ
หัวเรื่อง1. พุทธทาสภิกขุ , 2449 - 252. ,3. ธรรมเทศนา,4. ธรรมะ - - คำถามและคำตอบ
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม