กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.1593 พบจำนวนทั้งสิ้น 27 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 ร้อยพันความคิดถึงพ่อ จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, - - King of Thailand, - - 1927- 2012. His Majesty King Bhumibol Adulyade,3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2470-255,4. ภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, - - 2470-255,5. การจัดการตนเอง (จิตวิทยา
สำนักพิมพ์บานาน่า ปริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี พระราชสมัญญานาม พระปิยมหาราชกับการศึกษาไทย
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งอัครราชย์ บุญญาศิริ
ภรณี ธนภรรคภวิน, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, - - พระบาทสมเด็จพระ, -- 2396-2453 -- พระราชกรณียกิ2. การศึกษา - - ไทย - - ประวัต,3. การศึกษา - - ไท,4. educatio
สำนักพิมพ์ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง ในหลวงของฉัน
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งวิทย์ บัณฑิตกุล,รวบรวม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า,242. ,3. มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
สำนักพิมพ์มูลนิธิฯ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกองทัพอากาศ
หัวเรื่อง1. กองทัพอากาศ -- ไทย -- ประวัติ2. กองทัพอากาศ -- ไทย,3. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-,4. มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-24,5. ,6. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสม
สำนักพิมพ์เอส.พี.เอ็น. การพิมพ์
ปีที่พิมพ์25555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่ม 2
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สมาคมสงเคราะห์สัตว์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สมาคมสงเคราะห์สัตว์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความสุขของพ่อ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์พี.วาทิน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสุขของพ่อ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งมีบุญ,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะวันส่องหล้า
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งสุวิชา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั2. พระราชประวัต,3. พระราชกรณียกิจ - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระบาทเสด็จฯอยุธยา
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์ครีเอทมายด์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาตินักรบ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งเอกรงค์ ภาณุพงษ์
หัวเรื่อง1. นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา - - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์สิริมงคลคำ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนบพระภูมิบาล
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งบุรฉัตร ศรีวิลัย, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-255
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตะวันออก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงของเรา = My King {34}The Ultimate Knowledge of Thailand{34}
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งNational Geographic
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ2. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งพัชรา โพธิ์กลาง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั2. พระราชประวัต,3. พระราชกรณียกิ
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสมาชิกรัฐสภา
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งรัฐสภา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 24702. รัฐสภา
สำนักพิมพ์รัฐสภา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเบื้องหลังกรณีสวรรคต รัชกาลที่ 8
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งรักชาติ ผดุงธรรม
หัวเรื่อง1. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-242.
สำนักพิมพ์โกเมนเอก
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประทีปแห่งแผ่นดิน
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งมนูญ มุกข์ประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์ไทยประกันชีวิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์กรมวิชาการ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ2. พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์,3. ศาสนาอิสลาม,4. คริสต์ศาสนา,5. ศาสนาพราหมณ์,6. ศาสนาซิกต์
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล