กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 118 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง150 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. จาตุรนต์รัศมีฯ, สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระจักรพรรดิพงษ์
สำนักพิมพ์มาสเตอร์ คีย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง60 ปีราชาภิเษกสมรส
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์ไอ ดู แมกกาซีน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง60th Anniversary of H.M. King Bhumibol's Accession to the Throne 1946-2006
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งThe Royal thai Government
หัวเรื่อง1. Accession 60 th2. Annicersary
สำนักพิมพ์Thaweewat press
ปีที่พิมพ์2006
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งไพฑูรย์ วงศ์วานิช
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สวัสดีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง80 พรรษาพระมหากษัตริย์ไทย
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งจรินทร์ สุมานนท์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,2470
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง80 พรรษามหามงคล ร.9
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งฉลองครองสิริราชสมบัติฯ
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. 80 พรรษามหามงคล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง84 พรรษามหาราชา ตามรอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งธวัชชัย สำโรงวัฒนา
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLes Celebrations marquant Ie 6 cycle de I anniversaire
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งKulasap Kesamankij
หัวเรื่อง1. Queen Thailand2. Sirikit Queen, consort to Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 19,3.
สำนักพิมพ์Departement des Relations Publiqes
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen's 6 cycle Birthday Anniversary 12 th August 2004
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งKullasap Gesmankit
หัวเรื่อง1. Queen Thailand2. Sirikit Queen, consort to Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 19,3.
สำนักพิมพ์Government Public Relations
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Developer King Office of the Royal Development Projects Board
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งChalermkiat Sanvises
หัวเรื่อง1. Development Projects Board2. Developer King
สำนักพิมพ์Asia Pacific Offset Co; Lid
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe King of thailand in world focus
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งForeign Correspondents Club of Thailand
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-
สำนักพิมพ์Foreign Correspondents Club of Thailand
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE VISIONARY ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งทีมงานสานต่อที่พ่อทำ
หัวเรื่อง1. แนวคิดการทรงงานของพระราช2. รัชกาลที่ 9 - - หลักการทรงงา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987)
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}กษัตริย์นักพัฒนา{34} จอมปราชญ์แห่งดินและน้ำ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. จอมปราชญ์แห่งดินและน้ำ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกษัตริย์ยอดกตัญญู
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพิเศษ ทองคำ
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. กษัตริย์ยอดกตัญญู
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุเมธ ตันติเวชกุล
หัวเรื่อง1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความเป็นธรรมและการพระราชทานอภัยโทษ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
หัวเรื่อง1. อภัยโทษ - - ไทย2. กระบวนการยุติธรรม,3. นิรโทษกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จประภาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประภาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2440
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งนฤมิตร สอดสุข,บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พระราชกรณียกิจ2. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ,การเยื้อนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2509
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา2. นิวซีแลนด์,3. เยอรมนี
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาชน2. การเยือนต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสัมพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเดรีย
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,24702. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 5   การแสดงผล