กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.2593 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง3 หญิงแกร่ง แห่งความเป็นผู้นำ
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,3. นลินี ทวีสิน,4. ฐิติมา ฉายแสง
สำนักพิมพ์ปราชญ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิน กาม เกียรติ ในวัย80
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งส.ศิวรักษ์
หัวเรื่อง1. ส.ศิวรักษ์2. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ - - งานเขียน,3. ส.ศิวรักษ์ - -ชีวประวัติ - -ผลงาน
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนและเหตุการณ์ของไทยที่ยูเนสโกยกย่อง
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
หัวเรื่อง1. บุคคลสำคัญ -- ไทย
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์{44}
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
หัวเรื่อง1. สุรินทร์ พิศสุวรรณ2. นักการเมือง - - ชีวประวัติ,3. ความสำเร็จ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดแบบลีกวนยู
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งวริศรา ภานุวัฒน์
หัวเรื่อง1. ลี กวน ย
สำนักพิมพ์แสงดาว : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้ามหิดลของหนู: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-242. ,3. หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-242. ,3. หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายทองมหาดเล็ก
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งธงทอง จันทรางศุ
หัวเรื่อง1. สุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทราศุ),พระย2. สุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทราศุ) - - ชีวประวัต
สำนักพิมพ์มติชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ : รัฐบุรุษคู่แผ่นดิน
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งประสงค์ สุ่นศิริ
หัวเรื่อง1. เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก, 2463-256
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้เป็นแบบอย่าง : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-242. ,3. หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งธนาคารออมสิน
หัวเรื่อง1. ศรีสังวาลย์, สมเด็จพระ, 2443-252. ,3. ธนาคารออมสิน
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผ่นดิน
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
หัวเรื่อง1. สัญญา ธรรมศักดิ์ - - 2450-2542. สัญญา ธรรมศักดิ์ - - ชีวประวัต
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่เพื่อโลกหล้า : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งกะทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-242. ,3. หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับมธัยมศึกษาและอาชีวศึกษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม