กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 923.3593 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องA Man Called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
หัวเรื่อง1. ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2458-254
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตที่คุ้มค่า ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งนุกูล ประจวบเหมาะ
หัวเรื่อง1. นุกูล ประจวบเหมาะ, 242. ,3. นักเศรษฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดอกหญ้าเหนือผืนดิน
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งชมัยภร แสงกระจ่าง
หัวเรื่อง1. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ - - ชีวประวัต2. ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-254
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่านผู้ว่าการป๋วย
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-252. ,3. ธนาคารแห่งประเทศไทย,4. นักเศรษฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ,5. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม