กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 930.10 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโบราณสถานที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียน
เลขเรียก930.10
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองเชียงแสน
เลขเรียก930.10
ผู้แต่งทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
หัวเรื่อง1. เชียงชาย - - โบราณสถาน2. เชียงแสน (เชียงราย) - - โบราณสถาน,3. เชียงแสน (เชียงราย) - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม