กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 959.30 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประชุมภาพประวัติศาสตร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที2. ,3. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 24,4. ,5. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมหมายรับสั่ง ภาค 5 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเดํจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1213
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 242. ,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,4.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมหมายรับสั่ง ภาค 5 ตอนที่ 1 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ.1213
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที2. ,3. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๕ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที2. ,3. วัดสุทัศน์เทพวราราม (กรุงเทพฯ),4. การตัดผม
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชการลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อขุนผาเมืองวีรกษัตริย์นอกประวัติศาสตร์เมืองราด - เพชรบรูณ์
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งดิเรก ถึงฝั่ง
หัวเรื่อง1. พ่อขุนผาเมือง
สำนักพิมพ์วงพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องเมืองไทยเมื่อหนึ่งร้อยปี : THAILAND A HUNDRED YEARSAGO
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. เมืองไทยเมื่อหนิ่งร้อยปี2. THAILAND A HUNDRED YEARSAGO,3. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม,4. ยุคหลัง - - รัชกาลที,5.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน จ.ร้อยเอ็ด เล่ม 1
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี
หัวเรื่อง1. โบราณคดี (การขุดค้น)2. โบราณคดี - - ไทย - - ร้อยเอ็ด
สำนักพิมพ์สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน จ.ร้อยเอ็ด เล่ม 2 ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สุรินทร์
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,น่าน,ลำพูน
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคเหนือ) - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันตก) - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน สุราณฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส ตรัง
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคใต้) - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม