กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 959.304 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องThailand in the 2000's
เลขเรียก959.304
ผู้แต่งSuvit Yodmani
หัวเรื่อง1. Thailand - - History
สำนักพิมพ์Darnsutha Press
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก959.304
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ2. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม