กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 959.311 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรุงเทพฯไม่มี พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล
หัวเรื่อง1. พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ2. กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่านเก่าในกรุงเทพฯ
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งปราณี กล่ำส้ม
หัวเรื่อง1. โบรารณสถาน - - กรุงเทพฯ2. กรุงเทพฯ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. กรุงเทพฯ - - ภาพถ่าย2. กรุงเทพฯ - - ประวัติ,3. การพัฒนาเมือง - - กรุงเทพฯ,4. ผังเมือง - - กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. กรุงเทพ - - ภาพถ่าย2. กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์,3. กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. กรุงเทพมหานคร - - ภา,5. กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม