กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 959.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 65 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 1
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวินัย พงศ์ศรีเพียร
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง6 แผ่นดิน
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวิชญา วงศ์กุดั่น
หัวเรื่อง1. ไทย- -ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand in brief
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งOffice of the National Econmic and Social Development Board
หัวเรื่อง1. Thailand -- History2. Thailand -- Description and travel,3. Thailand -- Kings and rulers
สำนักพิมพ์Office of the Ntional Economic
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND in Brief 2006
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งOffice of the National Econmic and Social Development Board
หัวเรื่อง1. Thailand - - Kistory
สำนักพิมพ์ONPA PRINTING
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand into the 2000's
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งWineenart Phanvut
หัวเรื่อง1. Thailand - - Description and travel2. Thailand - - History,3. Thailand - - Social life and customs
สำนักพิมพ์The National Identity Board
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand the Golden Kingdom
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งWarren, William
Invernizzi Luca
หัวเรื่อง1. Thailand2. Thailand - - Pictorial works
สำนักพิมพ์Tuttle pub.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดำริ
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี2. กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ออนป้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข่าเจืองกบฎไพร่ ขบวนการผู้มีบุญหลังสถาปนาพระราชอาณาเขต สยาม - ล้านช้าง
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งกำพล จำปาพันธ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนสำคัญในราชสำนัก: จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งพินิจ หุตะจินดา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงศรีอยุธยา, 1893-2312. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์, 232,3. ชีวประวัต,4. บุคคลสำคั
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุรายวัน ในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งชวลิต เกษมสันต์, หม่อนเจ้า
หัวเรื่อง1. ชวลิต เกษมสันต์ , หม่อมเจ้า2. อนุสรณ์งานศพ,3. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2423 - 24,4.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจอมนางแห่งสยาม กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวรรณพร บุญญาสถิตย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์2. ชาวต่างประเทศ - - ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดบันทึกแผ่นดิน ตอน เรื่องเก่าเล่าสนุก 2
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งโรม บุนนาค
หัวเรื่อง1. ไทย -- ประวัติศาสตร์2. สารคดีประวัติศาสตร์,3. ความรู้ทั่วไป,4. สารคดี - - ประวัติศาสตร
สำนักพิมพ์สยามบันทึก
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีค้นคำในประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1 - 5
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ไทย - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ ไทย - ลาว
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสุเจน กรรมฤทธิ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตน์โกสินทร์
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานวังเก่า
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ไทย
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากร ที่ 2
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. ไทย - - โบราณสถา
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยศึกษา : แบบฝึกปฏิบัติ
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. วัฒนธรรมไทย,3. ภาษาไทย - - แบบฝึกปฏิบัติ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 3   การแสดงผล