กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 959 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องไทยกับการเป็นประธานอาเซียน
เลขเรียก959
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซียน - - ไท2. นโยบายเศรษฐกิจ - - เอเชียตะวันออกเฉียงใต,3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย,4. สมาคมอาเซียน - - ไท,5. กลุ่มประเทศอาเซีย,6. สมาคมอาเซีย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ - อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม1
เลขเรียก959
ผู้แต่งฮอลล์,ดี.จี.อี.
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ - อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม2
เลขเรียก959
ผู้แต่งฮอลล์,ดี.จี.อี.
วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม