กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO011 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเหรียญกษาปณ์ของส่วนเก็บรักษาเงินตรา
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งกัลยกร พันแสน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญกา2. นักวิชาการคลังปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อประมาณความต้องการ และจัดให้มี Safety Stock ของเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งเพ็ญนภา พงศ์พันธุ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศ2. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร,3. สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณการต้นทุนผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำเสนอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งศิริรัตน์ สะสม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. สังกัด ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริหารเงินทุน สำนักกษาปณ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจ่ายเหรียญที่ระลึกให้สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เพื่อจัดทำเป็นสินค้าและการจ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกให้สำนักกษาปณ์เพื่อใช้ในการจัดแสดง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งกัลยกร พันแสน
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญกา2. นักวิชาการคลังปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการรับจ่ายเงินคงคลัง เพื่อควบคุมบัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และการตรวจสอบยอดเงินสด ณ กรมธนารักษ์
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งเพ็ญนภา พงศ์พันธุ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศ2. ส่วนเก็บรักษาเงินตรา สำนักบริหารเงินตร,3. สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจสอบบัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักบริหารเงินตรา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งบุบผา ศรีอรุณเรืองแสง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินสู่สถานศึกษาของชาวไทยภูเขา
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งปานทิพย์ วงศาทิพย์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสัญญา รุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการรับแลก - จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งบุบผา ศรีอรุณเรืองแสง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำกับดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Windows (ธนาคารออมสิน)
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสัญญา รุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของงานรับจ้างทำของ
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งศิริรัตน์ สะสม
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา2. สังกัด ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนบริหารเงินทุ,3. สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดำเนินการโครงการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน {34}Thailand Smart Money สัญจรสุราษฎร์ธานี{34}
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งปานทิพย์ วงศาทิพย์
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคลัง - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อกโดยใช้ระวางแผนที่ ยู ที เอ็ม ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอบ้านสร้าง รวม 129350 แปลง
เลขเรียกPO011
ผู้แต่งสลักใจ บุญเพิ่ม
หัวเรื่อง1. นักประเมินราคาทรัพย์สิน - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม