กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO015 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ Data Insight เพื่อการบริหารงานยุคดิจิทัล
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม และทดแทนของเดิมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนนโยบายและวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท,3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมธนารักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งประภัสสร เจริญรัตน์รวี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนนโยบายและวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเท,3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบบริการข้อมูลตนเอง (HR Self Service)
เลขเรียกPO015
ผู้แต่งกรรณิการ์ นุชชมภู
หัวเรื่อง1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีสารานเทศ
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม