กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO017 พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกำหนดพิกัดความเผื่อของงานการผลิตอะไหล่เครื่องตีตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งชาญวิทย์ กุลกั้ง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือสำหรับตรวจสอบคุณภาพการชุบผิวเหรียญ (Plated quality) โดยวิธี Bending Test
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งสุขสันต์ เบ้าจังหาร
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการติดตั้งวัสดุ PU (Polyurethane) เกรดพิเศษช่วยซับเสียง และลดการกระแทกจากเหรียญตัวเปล่าในระบบลำเลียง เหรียญตัวเปล่าป้อนเครื่องตีตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งสมชาติ เถื่อนด้วง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตีตราเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ประเภทเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร จำนวน 79,999 เหรียญ
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งสมชาติ เถื่อนด้วง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาใช้กับโรงกษาปณ์
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับความเรียบผิวดวงตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 1 บาท เพื่อยืดอายุการใช้งานดวงตราจากอายุประมาณ 1 ล้านเหรียญต่อคู่ เป็น 3 ล้านเหรียญต่อคู่
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา,3. ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบความหนาของโลหะทองแดงส่วนที่เคลือบของเหรียญ ชนิดราคา ๒๕ สตางค์ โลหะไส้เหล็กชุบทองแดง ด้วยเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมและวัดความหนาส่วนที่เคลือบ (ED-XRF)
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งสุขสันต์ เบ้าจังหาร
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพโรงกษาปณ์ด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตของโรงกษาปณ์
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา,3. ส่วนควบคุมคุณภาพ สำนักกษาปณ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับจ้างผลิตเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ King Abdullah II Accession Medal
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างต้นแบบการรับส่งไฟล์ระหว่างหน่วยงานของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งคงศักดิ์ พรพนาวรรณ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา,3. ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานระบบ การวางแผนการรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิต ด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2013
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา2. ส่วนวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกษาปณ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชุมเคลือบผิวด้วยโลหะทองคำ เงิน และทองแดง
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ2. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา,3. ส่วนควบคุมคุณภาพ สำนักกษาปณ
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ - - เชี่ยวชา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปรับปรุงดวงตราขัดเงา เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทเหรียญเงินขัดเงา ด้วยการชุบ PVD ผิวเคลือบ CrN เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปรับปรุงมาตราฐานการตรวจบำรุงรักษาเครื่องตีตราเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเชิงป้องกันให้สอดคล้องกับคู่มือการบำรุงรักษา
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งชาญวิทย์ กุลกั้ง
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลิตดวงตราต้นแบบที่มีเทคนิคพิเศษสีรุ้ง (Rainbow Effect) สำหรับทดลองตีตราเหรียญขัดเงา
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
หัวเรื่อง1. นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบโลหะ
เลขเรียกPO017
ผู้แต่งศิริพร สุนิวัชรานุพงษ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม