กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา PO018 พบจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการคัดเลือกและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินสำหรับจัดแสดง ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทเครื่องเงินด้วยถุงผ้าบรรจุเครื่องเงิน
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งภาณุศรี สีหบุตร
หัวเรื่อง1. เครื่องเงิน - - โบราณวัตถุ - - ไท2. เครื่องเงิน - - การเก็บรักษ,3. ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดเตรียมทรัพย์สินสำหรับนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ โครงการพิพิธภัณฑ์เหรียญ (ระยะที่ 1)
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งณัฐิกานต์ จันต๊ะยอด
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญกา2. ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ,3. สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการใช้สารเคมีในการอนุรักษ์ทรัพย์สินประเภทโลหะ
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งณภัสสร์กุล รอดเรืองศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญกา2. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือลวดลายที่ปรากฏบนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเครื่องอุปโภค
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนันทาวดี ไทรแก้ว
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่จัดแสดง ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิราพร ปิ่นสุวรรณบุตร
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย2. เครื่องราชอิสริยยศ - - ไทย,3. เหรียญกษาปณ์ - - ไทย,4. ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเครื่องกระเบื้อง
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิราพร ปิ่นสุวรรณบุตร
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน - - เครื่องกระเบื้อ2. ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำป้ายคำบรรยายนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ในพิพิธบางลำพู
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งลลิตา อัศวสกุลฤชา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญกา2. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดหาบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บรักษาแม่พิมพ์ดวงตราไปรษณียากร จำนวน 40 ชิ้น
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งอิทธิพงศ์ อินทร์ประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญกา2. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบเสมือนจริงเสริม(Augmented Reality Technologies)ประกอบการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งชลทิตย์ ไชยจันทร์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศ2. ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ,3. ภัณฑารักษ์ - - ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการถ่ายภาพก่อนและหลังดำเนินการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่า จำนวน 684 ชิ้น
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งอิทธิพงศ์ อินทร์ประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญกา2. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากร สมัยรัชกาลที่ ๕ ตามหลักวิชาการ จำนวน ๖๗๐ แผ่น
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิตประสงค์ ลาภจิตร
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ปฎิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพย์สินที่จัดแสดง ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 145 ชิ้น
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งณภัสสร์กุล รอดเรืองศรี
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญกา2. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติกา,3. ส่วนเก็บรักษาและอนุรักษ์ทรัพย์สิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเครื่องราชูปโภคที่จัดแสดง ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งภาณุศรี สีหบุตร
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน2. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน - - การอนุรักษ,3. ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบตลับอะคริลิคสำหรับเก็บรักษาเหรียญและเงินพดด้วง
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนิรนัย จิตรจร
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการคู่มือคำศัพท์ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ระยะที่ 1
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งลลิตา อัศวสกุลฤชา
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ชำนาญกา2. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติกา,3. ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์กับพิพิธภัณฑ์ในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจริญญา บุญอมรวิทย์
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดสร้างระบบคลังวัตถุเสมือน (Visual Storage Intelligence)
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งนิรนัย จิตรจร
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการพิพิธภัณฆ์เหรียญ ระยะที่๒
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจริญญา บุญอมรวิทย์
หัวเรื่อง1. ภัณฑารักษ์ชำนาญกา
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล