กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา p0017 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการปรับปรุงเทคนิคการผลิตดวงตราชิ้นส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อลดขั้นตอนการผลิต และช่วยผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการ OUTSOURCE งานขนส่งเหรียญกษาปณ์ เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สิราริยกุล โดย นายอภิรักษ์ คำสกุล รหัสนักศึกษา 4914971631
เลขเรียกp0017
ผู้แต่งอภิรักษ์ คำสกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์ ไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำโปรแกรม Microsoft Project ๒๐๑๓ มาใช้ในการรายงานและติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติงานตามโครงการผลิตเหรียญต่างๆ ของสำนักกษาปณ์
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการชุบเคลือบผิวPVD บนดวงตรากษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา ๑บาท ที่เป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิล(NPS) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งธีระยุทธ วงศ์สมานมณี
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงดวงตราเหรียญกษาปณ์ให้มีระบบล็อกกันหมุน
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งการปรับปรุงดวงตราเหรียญกษาปณ์ให้มีระบบล็อกกันหมุน
พิทักษ์ เหลือมพล
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการผลิตเหรียญตัวเปล่าทองคำขัดเงา๙๖.๕%เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งพิทักษ์ เหลือมพล
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนการผลิตและติดตามงานการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้างต่างๆ ด้วย โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจกต์ ( Microsoft Project)
เลขเรียกP0017
ผู้แต่งนาวิน บุญเลิศ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคลและผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม