กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา น พบจำนวนทั้งสิ้น 842 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบุษบาสลาย
เลขเรียก
ผู้แต่งจีรหทัย
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรู๊ฟพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำให้การจากศพ เล่ม1
เลขเรียก
ผู้แต่งฉินหมิง (เขียน) , ชาญ ธนประกอบ (แปล)
หัวเรื่อง1. นวนิยายจี2. นวนิยายจีน -- แป,3. นวนิยายสืบสวนสอบสว
สำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มีสทรี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนงค์
เลขเรียก
ผู้แต่งมุกเรียง
หัวเรื่อง1. วรรณกรร
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเด็กหญิงสวนกาแฟ
เลขเรียก
ผู้แต่งฐปนี น้อยนาเวศ
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมเยาวชน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนลวงรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งศิตา
หัวเรื่อง1. นวนิยา
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิบคดีบาป เล่ม 3
เลขเรียก
ผู้แต่งจือจู
วริยา ธัญญะวุฒิ,แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยายจี2. นวนิยายจีน - - แป,3. นวนิยายสอบสว
สำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลื่นใต้น้ำ 1
เลขเรียก
ผู้แต่งรำไพพรรณ ศรีโสภาค
หัวเรื่อง1. วรรณกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์อรุณ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านพญาสัตบรรณ = Grave
เลขเรียก
ผู้แต่งภาคินัย [นามแฝง]
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์ก้าวกระโดด
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในสวนลับ = The Secret garden
เลขเรียก
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ2. ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉล
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสราดารัล
เลขเรียก
ผู้แต่งปาริฉัตร ศาลิคุปต์
กิ่งฉัตร [นามแฝง]
หัวเรื่อง1. นวนิยายไท
สำนักพิมพ์อรุณ อัมรันทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบำเรอรักคนเถื่อน
เลขเรียก
ผู้แต่งพรรณารา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์แก้วชวาลา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่แฝดต่างขั้ว ตอน เตียงเด็กที่ว่างเปล่า
เลขเรียก
ผู้แต่งอาคากาวะ จิโร่
หัวเรื่อง1. นวนิยายญี่ปุ่นแปล
สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับแล แก่งคอย
เลขเรียก
ผู้แต่งอุทิศ เหมะมูล
หัวเรื่อง1. วรรณกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องสั้นนอกเหมืองแร่
เลขเรียก
ผู้แต่งอาจินต์ ปัญจพรรค์
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกามเทพ (ไม่) ลวง เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งไอริณ
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์รวมสาส์น
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจะรักหรือยัง เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งกรุง ญ. ฉัตร
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายสดหรือผ่อน เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งชูวงศ์ ฉายะจินดา
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรักข้ามรุ่น
เลขเรียก
ผู้แต่งวลัย นวาระ
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านเล็ก เล่ม 2
เลขเรียก
ผู้แต่งนันทนา วีระชน
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทัณฑ์จากสวรรค์
เลขเรียก
ผู้แต่งนันทนา วีระชน
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 42   การแสดงผล