กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา น พบจำนวนทั้งสิ้น 660 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสวนสวรรค์ลิขิตรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งคาซี (ปราณธร)
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์แจ่มใส
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในสวนลับ = The Secret garden
เลขเรียก
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ2. ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉล
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม้เมือง เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งโสภาค สุวรรณ
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์ณ บ้านวรรณกรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นซ่อนหาย : Gone Girl
เลขเรียก
ผู้แต่งกิลเลี่ยน ไฟน์
อาสยา ฐกัดกุล,แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยาย - - แปล
สำนักพิมพ์น้ำพุสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลับแล แก่งคอย
เลขเรียก
ผู้แต่งอุทิศ เหมะมูล
หัวเรื่อง1. วรรณกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผลหัวใจ
เลขเรียก
ผู้แต่งรจเรข
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์วังอักษร
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดินสอสีแดง
เลขเรียก
ผู้แต่งชินซูฮยอน
เกวลิน ศรีม่วง,แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยายเกาหลี2. นาวนิยาย - -แปล
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนลวงรัก
เลขเรียก
ผู้แต่งศิตา
หัวเรื่อง1. นวนิยา
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนางพญาอสรพิษ เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งตรี อภิรุม
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์โชคชัยเทเวศร์
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคง/กระ/พัน/ชาตรี
เลขเรียก
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์ณ ดา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามเกลอ พล,นิกร กิมหงวน ชุดวัยหนุ่ม ตอน พ่อลูกอ่อน
เลขเรียก
ผู้แต่งป. อินทรปาลิต
หัวเรื่อง1. นวนิยาย2. สามเกลอ พล, นิกร กิมหงวน
สำนักพิมพ์ผดุงศึกษา
ปีที่พิมพ์2493
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบำเรอรักคนเถื่อน
เลขเรียก
ผู้แต่งพรรณารา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์แก้วชวาลา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผ่นดินรักแผ่นดินเลือด
เลขเรียก
ผู้แต่งเซลดอน, ซิคนีย์
ฉวีวงศ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยายอเมริกัน
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด ตอนมนตรามหาภัย
เลขเรียก
ผู้แต่งเสจ, แองจี.
หัวเรื่อง1. นวนิยายอเมริกัน2. นวนิยาย
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเชอร์ล็อกโฮล์มส์ ชุดพิเศษ เล่ม 13
เลขเรียก
ผู้แต่งดอยส์, อาร์เทอร์ โคแนน, เซอร์
หัวเรื่อง1. นวนิยายอังกฤษ
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศพในสปา
เลขเรียก
ผู้แต่งไวท์, เคท
ลำเนา ,ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์พงษ์วรินการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพลิงแค้นเสน่หา เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งกรุง ญ. ฉัตร
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาทิตย์อัสดง
เลขเรียก
ผู้แต่งหลวงวิจิตรวาทการ
หัวเรื่อง1. นวนิยาย
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตอน แรงพยาบาท เล่ม 1
เลขเรียก
ผู้แต่งดอยส์, อาร์เทอร์ โคแนน, เซอร์
หัวเรื่อง1. นวนิยายอังกฤษ
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมาหัวคน
เลขเรียก
ผู้แต่งวิภาส ศรีทอง
หัวเรื่อง1. นวนิยาย2. นวนิยาย - - รางวัลซีไรต์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 34   การแสดงผล