กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1285 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปข้อมูลที่ราชพัสดุและแผนงานโครงการบริหารที่ราชพัสดุตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องXVIII Mdc Helsinki
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งMint Direciors Conference
หัวเรื่อง1. Mint2. Mint - - Italian
สำนักพิมพ์Mint Direciors Conference
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - สุราษฎร์ธานี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพศาล พฤฒิพร
หัวเรื่อง1. ไพศาล พฤฒิพร - - ผลงาน2. อุปทานแรงงาน,3. อุปสงค์แรงงาน,4. แรงงาน -- อุปทานและอุปสงค์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการบริหารสินทรัพย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหารสินทรัพย์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปย่อสำหรับผู้บริหารการศึกษาความเหมาะสมที่ตั้งศูนย์ราชการ : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. การจัดตั้งศูนย์ราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสกลนคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพี ที เอส (โปรดักส์ เทคโนโลยี โซลูชั่น)
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ - การสอบ2. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์พี ที เอส (โปรดักส์ เทคโนโล โซลูชั่น)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร {34}การกำหนดราคาประเมินภาครัฐ{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การกำหนดราคาประเมิน
สำนักพิมพ์สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เงินตราไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่อง1. อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน2. เครื่องราชอิสริยยศ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์เขต 4
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์เขต 4
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่องค์กรบริหารประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่อง1. พุทธชาติ อรุณเวช - - ผลงาน2. การพัฒนาบุคลากร
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์ - - กรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสาธารณะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง1. สถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน {34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพวงผกา วงศาโรจน์
หัวเรื่อง1. กิจกรรม 5 ส2. พวงผกา วงศาโรจน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุกัญญา ชูช่วย
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สุกัญญา ชูช่วย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. กองแผนงาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรด้านเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจินตนา กิจจำนงค์
หัวเรื่อง1. การผลิตเหรียญกษาปณ์2. จินตนา กิจจำนงค์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา หัวข้อ การซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 64   การแสดงผล