กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1135 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรโณ ธีรโกวิท
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. วรรโณ ธีรโกวิท - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง : ภัณฑารักษ์ 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอาภา เรียบร้อยเจริญ
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงาน2. อาภา เรียบร้อยเจริญ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2543
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ผู้บริหาร
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งราเชนทร์ อุดมศิริ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. ราเชนทร์ อุดมศิริ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งธีระพงค์ สุขช่วย
หัวเรื่อง1. ธีระพงค์ สุขช่วย - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจันจิรา เทวฤทธิ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. จันจิรา เทวฤทธิ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATION) จำนวน 10 ชุด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่อง1. กล้องสำรวจแบบประมวลผล2. อรุณทิพย์ ช่อกระถิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคล : ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมนึก นทีรัยไทวะ
หัวเรื่อง1. การประเมินผล2. สมนึก นทีรัยไทวะ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติของผู้ขอรับการประเมิน : ในตำแหน่งนิติกร 6 ว. ตำแหน่งเลขที่ 114
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวาสิทธิ์ นนทสิน
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. วาสิทธิ์ นนทสิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำเริง งามวงศ์
หัวเรื่อง1. สำเริง งามวงศ์ - - ผลงาน2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
สำนักพิมพ์กองการเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร เทคนิคการควบคุมคุณภาพการผลิตเหรียญตัวเปล่าโลหะมีค่า ณ AUSTRIAN MINT ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 6 - 28 พฤศจิกายน 2542
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. การผลิตเหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมใจ สาริกะพันธ์
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สมใจ สาริกะพันธ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุญเชิด ศรีปาน
หัวเรื่อง1. คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ2. บุญเชิด ศรีปาน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายการคำนวณโครงสร้างอาคารที่ทำการกรมธนารักษ์และอาคารศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่อง1. พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไดมอนด์ กรีน ทาวเวอร์ สาธรไต้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งRE-CU-Td
หัวเรื่อง1. ไดมอนด์ กรีน ทาวเวอร์ สาธรไต้2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2545-2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชุลีวัล เผ่าหนอง
หัวเรื่อง1. ชุลีวัล เผ่าหนอง - - ผลงาน2. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน : ขอประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชไมพร พรหมเกตุ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. ชไมพร พรหมเกตุ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเงินงบประมาณ โครงการจัดสร้างพระราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งบุปผนาถ ชินเดช
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. บุปผนาถ ชินเดช - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : แบบคำขอเพื่อประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโสภณ จินรัตน์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. โสภณ จินรัตน์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล