กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผลงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1135 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร {34} การบริหารงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง {34} สำหรับข้าราชการกองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์ (พ.ศ. 2536)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ทวีศักดิ์ ธนาธรรมธร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเวียนจังหวัดของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินรอบ พ.ศ. 2547-2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมที่ดิน
หัวเรื่อง1. การประเมินราคาทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ{34}ธนารมย์ เพลส{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งRE-CU-Td
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. โครงการธนารมย์ เพลส
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงาน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน และ งานบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิภาดา รัตนคูหา
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. วิภาดา รัตนคูหา - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมิน : ในตำแหน่งช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวุฒิชัย แสงเงิน
หัวเรื่อง1. การประเมินตำแหน่ง2. วุฒิชัย แสงเงิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองนิติการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานไทย : โครงการยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารจัดการสินทรัพย์ภาครัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจิตราพร ศุภพฤกษ์
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. จิตราพร ศุภพฤกษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานเพื่อประเมินบุคคลประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุรศักดิ์ พิชณุษากร
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. สุรศักดิ์ พิชณุษากร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแสนสบาย การ์เด้นท์รีสอร์ท
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 3
หัวเรื่อง1. อสังหาริทรัพย์ - - การประเมินราคา
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ทั่วประเทศ ระดับ 3 - 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. โครงการฝึกอบรม
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน ขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 5
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจิรพรรณ นกอยู่
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. จิรพรรณ นกอยู่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. พัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 4
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทศพร ปุกเกตุ
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. ทศพร ปุกเกตุ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่อง1. วรรณา ยินดียั่งยืน - - ผลงาน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายได้ด้านที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศิรินุช อัชชเสวิน
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ศิรินุช อัชชเสวิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2542
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาคผนวก ก คู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานบริหารที่ราชพัสดุ (ส่วนภูมิภาค)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพัชรินทร์ พัดทอง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. พัชรินทร์ พัดทอง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานที่ราชพัสดุส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - กาฬสินธุ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 56   การแสดงผล