กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 0 พบจำนวนทั้งสิ้น 511 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอพาร์ตเมนต์ฮวงชุน
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งอนุรักษ์ กิจไพบูลย์ทวี
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์โพสต์ พับลิชชิง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องหมา หมา หาเงินล้าน
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งนพดล ทองลิ่ม
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. สุนัข
สำนักพิมพ์ห้องสมุดไท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องแปลก ๆ ครั้งคุณปู่ : Olden Oddities
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะถึงเชิงตะกอน
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งสัปเหร่อหอน
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ฉลองบุญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุขกันเถอะโยม
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เวิร์คพอยท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่รักเมืองใหญ่
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งยรรยง บุญหลง
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวังบ้านฐานถิ่น
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. วังบูรพา,3. วัดอรุณราชวราราม
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชนชั้นกลางในนิยามสายใหม่
เลขเรียก089.9591
ผู้แต่งLittle Thoughts
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อ2. บทสัมภาษณ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องของเก่าเราไม่ลืม
เลขเรียก089.9591
ผู้แต่งสรศัลย์ แพ่งสภา
หัวเรื่อง1. ไทย- - ประวัติศาสตร์ - - รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้รอบตัว รอบรู้เรื่องเมืองไทย
เลขเรียก089.95911
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการชมรมเด็ก
หัวเรื่อง1. ความรู้ทั่วไป2. ไทย -- ประวัติศาสตร์,3. ไทย -- ภูมิศาสตร์,4. วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโตขึ้นจึงรู้ว่า...
เลขเรียก089.95911
ผู้แต่งคิดมาก
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง - - คำค2. กำลังใ,3. ความเศร้,4. การดำเนินชีวิ
สำนักพิมพ์สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 23 24 รวมทั้งหมด 25   การแสดงผล