กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 3 พบจำนวนทั้งสิ้น 2696 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตำนานชานกรุง
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งพรทิพา จุลสุคนธ์
หัวเรื่อง1. นิทานพื้นบ้าน
สำนักพิมพ์หมึกจีน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานก่อนนอนสอนผู้ใหญ่ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นภายใน 21 คืน
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งGallehugh, Allen
หัวเรื่อง1. นิทาน
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าหญิง เงือกน้อย : The Little Mermaid
เลขเรียก398.21
ผู้แต่งวอลท์ ดิสนีย์
หัวเรื่อง1. นิทาน2. เจ้าหญิงเงือกน้อย,3. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะลาดิน , Aladdin
เลขเรียก398.21
ผู้แต่งวอลท์ ดิสนีย์
หัวเรื่อง1. นิทาน2. อะลาดิน,3. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทาร์ซาน : Tarzan
เลขเรียก398.22
ผู้แต่งวอลท์ ดิสนีย์
หัวเรื่อง1. นิทาน2. ทาร์ซาน,3. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดอะไลอ้อน คิง : The Lion King
เลขเรียก398.22
ผู้แต่งวอลท์ ดิสนีย์
หัวเรื่อง1. นิทาน2. เดอะไลอ้อน คิง,3. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องซินเดอเรลลา : Cinderella
เลขเรียก398.22
ผู้แต่งวอลท์ ดิสนีย์
หัวเรื่อง1. นิทาน2. ซินเดอเรลลา,3. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอีสป 2007
เลขเรียก398.24
ผู้แต่งไพลิน รุ้งรัตน์
หัวเรื่อง1. อีสป2. นิทานคติธรรม,3. นิทานสุภาษิต
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องควายให้กำเนิดคน : รวมคำบอกเล่าเคล้านิทานเกี่ยวกับควาย
เลขเรียก398.369
ผู้แต่งวีระพงษ์ มีสถาน
หัวเรื่อง1. นิทานพื้นเมือง - - ไทย2. โค - - ไทย,3. กระบือ - - ไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก-ภาษิตคำคมบุคคลสำคัญ-ฮ
เลขเรียก398.9
ผู้แต่งปราชญา กล้าผจัญ
หัวเรื่อง1. ภาษิต
สำนักพิมพ์ปราชญาพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงโลกนิติ
เลขเรียก398.9
ผู้แต่งโลกนิติ
หัวเรื่อง1. กวีนิพจน์ - - ไทย
สำนักพิมพ์บันทึกสยาม
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุภาษิตไทย 2 ภาษา (ฉบับการ์ตูน)
เลขเรียก398.9
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สกายบุ๊กส์
หัวเรื่อง1. สุภาษิตและคำพังเพย2. สำนวนไทย
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษา อักษร และคำคมสุภาษิตจีน
เลขเรียก398.99
ผู้แต่งถาวร สิกขโกศล
หัวเรื่อง1. สุภาษิตจี2. หมวดภาษ
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนวนจีน ยิ่งอ่านยิ่งเก่ง
เลขเรียก398.9951
ผู้แต่งพิมพพิศา เอี่ยมทิพย์
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร2. สุภาษิตและคำพังเพย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุภาษิตและคำพังเพย สำหรับเด็กไทย
เลขเรียก398.99591
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการไอ คิว พลัส
หัวเรื่อง1. สุภาษิตและคำพังเพย2. สุภาษิตและคำพังเพย - - ไทย
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกวีโวหารและโบราณคดี
เลขเรียก398.99591
ผู้แต่งฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย -- สำนวนโวหาร2. สุภาษิตและคำพังเพยไทย
สำนักพิมพ์ก้าวหน้าการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2503
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 132 133 รวมทั้งหมด 134   การแสดงผล