กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 207 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Grammar 1,500 ข้อ
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ2. ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉล
สำนักพิมพ์สามลดา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Grammar
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่เด็ดพิชิต : Reading
เลขเรียก425.076
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเข้าใจใช้คำพ้อง
เลขเรียก425.34
ผู้แต่งMy - Pin
หัวเรื่อง1. การใช้คำพ้องเสีย
สำนักพิมพ์วิชั่น พรีเพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปูพื้นฐานไวยกรณ์สอนใหม่หมดตั้งแต่เริ่มต้น
เลขเรียก425.43
ผู้แต่งภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์MINIBEAR PUBLISHING
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12 Tenses ทำให้เป็นเรื่องง่าย
เลขเรียก425.51
ผู้แต่งMy -- Pin
หัวเรื่อง1. โครงสร้างภาษาอังกฤ
สำนักพิมพ์นานา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง7 วัน พิชิต Tense
เลขเรียก425.943
ผู้แต่งดนพร จรัสแสงสกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินส์พัล
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประโยคฮิตภาษาอังกฤษ พูดง่าย ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก426.953
ผู้แต่งดุจดาว บัวทอง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ
สำนักพิมพ์IG english
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์ SLANG ดิบ ดาร์ค
เลขเรียก427.09
ผู้แต่งนายทีม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ภาษาตลา2. slan
สำนักพิมพ์คาร์เปเดียมเมอร์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ Official Correspondence
เลขเรียก428
ผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การเขียนจดหมาย,3. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์จูนพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกรงใจ แปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับพิชิต Error
เลขเรียก428
ผู้แต่งอรอมล ชัยปราโมทย์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ- -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์I Love CU Publishing
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิชิต TOEIC 900 ++
เลขเรียก428
ผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม่อยากท่องจำ...จะทำไงดี
เลขเรียก428
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับศัพท์มายำ สนทนาพาแซบ : ฉบับสูตรเด็ดเก่งอังกฤษได้ด้วยตัวเอง
เลขเรียก428
ผู้แต่งยุวนาฏ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคิดแบบไทย ๆ
เลขเรียก428
ผู้แต่งเนตรปรียา (มุกสิกไชย) ชุมไชโย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์นะเพชรเผ็ดสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ
เลขเรียก428
ผู้แต่งสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาเฉพาะอาชีพ2. กาทูตและการต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องOops! ผิดอีกแล้ว!
เลขเรียก428
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCommunicative business English
เลขเรียก428
ผู้แต่งRajatanun, Kusumal
กุสุมาลย์ รชตะนันทน์
หัวเรื่อง1. English language - - Business English
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล